Esenciální oleje

O esenciálních olejích

"Každý kousek této země je mému lidu svatý, každé lesknoucí se jedlové jehličí, mlha v tmavých lesích, každá paseka je v myšlenkách a zkušenostech mého lidu svatá. Vonící květiny jsou jako naše sestry stejně jako skalnaté výšiny a úrodné louky. Všechno je vzájemně spojeno, co postihne Zemi, postihne i syny Země. Učte své děti to, co my učíme naše děti: Země je naší matkou. Co postihne Zemi, postihne i syny Země."

Několik slov z řeči indiánského náčelníka Seattlea k presidentovi USA v roce 1855

Esenciální oleje se získávají z určitých druhů stromů, keřů, bylin, travin a květin. Esence se koncentruje v různých částech rostliny. Éterická silice se ukládá ve speciálních olejových nebo pryskyřičných buňkách, žlázkách i mezibuněčných prostorech.

Éterický olej obsahuje mnoho složek, především terpeny, estery, aldehydy, ketony, fenoly a další. Deriváty fenylpropanu a prekurzory aminokyselin se spojují a vytvářejí proteiny - základní stavební prvky lidského těla od nejpatrnějších enzymů až po kostru. Velkou skupinou látek obsažených v esenciálním oleji jsou terpineoly, které se vytvářejí z acetyl-koenzymu A, jež má zásadní význam pro tvorbu hormonů, vitamínů a energie v lidském organizmu. Přiíodní esenciální oleje, na rozdíl od syntetických, jsou pro lidské tělo neinvazivní, protože jsou vytvořeny ze stejného přírodního zdroje.

Esenciální oleje jsou většinou nemastné a jsou rychle těkavé. Pokud zakoupíte olej, který je mastný, bude s největší pravděpodobností ředěný olejovým nosičem.

Působení vůně

Dříve, než se molekuly esenciálních olejů dostanou do plic a do krve, stimulují čichové buňky v nosních dírkách. Jsou to neurony, které převádějí zprávu o vůni do elektrických impulzů a posílají ji do různých částí mozku.

Provázanost čichového ústrojí s talamem, hypotalamem a hypofýzou vysvětluje, proč mají vůně tak výrazný harmonizační účinek na neuro-hormonální soustavu.

                            

                     

Výroba esenciálních olejů

Již před 4500 lety př. n. l. bylo popsáno užití vonných látek s aromatickými vlastnostmi pro náboženské rituály a léčebné účely. Mistry v použití esenciálních olejů byli staří Egypťané. Esenciální oleje využívali v balzamování. Egypťané, pravděpodobně jako první, objevili potenciál vůně, její vliv na fyzické zdraví, ale i psychickou pohodu. V egyptských pyramidách jsou na zdech hieroglyfy znázorňující postup výroby esenciálních olejů, receptury na výrobu aromatických parfému, vykuřovadel apod.

V roce 1817 byl objeven Eberský papyrus, lékařský svitek pocházející z roku 1500 př. n. l. Svitek obsahoval přes 800 bylinných receptur a léků. Další svitky uváděly vysokou úspěšnost při léčbě 81 různých nemocí. Mnoho léků obsahovalo myrhu a med.

Staří Římané čistili své chrámy a politické budovy rozprašováním esenciálních olejů, ale také se jejich bojovníci natírali esenciálními oleji před odchodem do boje, aby byli více odvážní.

Esenciální oleje se dnes získávají z různých částí rostlin lisováním za studena, nebo parní destilací.

Destilační zařízení

Aplikace esenciálních olejů

Pro správný terapeutický účinek je naprosto nezbytné používat pouze čisté esenciální oleje, tedy přírodní rostlinné esence. Námi nabízené oleje jsou 100% esenciální oleje vyrobené v USA.

Základní formy aplikace

  • difúze
  • přímá inhalace
  • povrchová aplikace
  • masáž
  • obklad
  • lázeň

Difúze

Oleje rozptylované vzduchem za pomoci difuzéru mění strukturu molekul vytvářejících pachy. Produkují negativní ionty a uvolňují přirozený ozón. Difúze se doporučuje denně 15 - 30 min.

Přímá inhalace

Nakapejte 2 kapky do levé ruky a rozetřete plochou pravé ruky po směru hodinových ručiček. Spojte ruce do mističky a překryjte nos a ústa a hluboce vdechujte. Pozor, nedotýkejte se očí!

Přidejte 2 kapky do misky s horkou vodou, překryjte hlavu i misku ručníkem a vdechujte vodní páry nesoucí esenciální olej.

Povrchová aplikace

Mnohé oleje se nanášejí na postižené místo přímo 2 - 4 kapky. Četnost aplikace lze podle problému zvýšit až na 4x denně.

3 - 6 kapek aplikujte na chodidla na reflexní zóny problémových orgánů.

Nepoužívejte více než dva oleje najednou. Jejich účinky jsou velmi silné a detoxikační projevy by mohly být nepříjemné. Pokud olej začne pálit na pokožce, silně jej rozřeďte čistým rostlinným olejem.

Oleje nedávejte do očí a uší, opatrně při aplikaci na sliznice.

Vyhněte se aplikaci čistých olejů na malé děti do 5 let.

Masáž

Pro masáž těla zřeďte esenciální oleje mastným rostlinným olejem. 2 - 4 kapky esenciálního oleje na lžičku nosného oleje. Nekombinujete oleje syntetické s esenciálními oleji.

Obklad

Účinky olejů lze zvýšit aplikací obkladu.

Teplý obklad - naneste na kůži esenciální olej a překryjte jej ručníkem namočeným v teplé vodě. Navrch překryjte suchým ručníkem a nechte působit 30 min. V případě, že dojde pálení kůže, na partii těla naneste čistý rostlinný olej.

Studený obklad - postup je stejný jako u teplého obkladu, pouze se ručník namočí v chladné vodě. Aplikuje se na záněty, otoky, výrony apod. Lze použít i led přes ručník.

Při neurotických potížích vždy aplikujte pouze studený obklad!

Lázeň

Esenciální olej se nesmíchá s vodou. Vždy vytvoří na hladině film. Pro rovnoměrné rozptýlení smíchejte 5 - 10 kapek esenciálního oleje ve lžíci koupelové nebo mořské soli a tu vložte pod tekoucí vodu.